Φορολογικές Δηλώσεις 2021

Αναλαμβάνουμε την υποβολής τους με ακρίβεια, έχοντας άριστη γνώση και συνεχή ενημέρωση για όλες τις φορολογικές εξελίξεις. Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των ημερών προσαρμόζουμε την υπηρεσία μας, παρέχοντάς την εξ’ αποστάσεως.

Επικοινωνήστε μαζί σας στο 210-6040838 ή στο e-mail info@vardalatax.gr.

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email