Το Γραφείο Μας​

Βαρδαλά Μαρία

Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Μέλος

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με Αριθμό Μητρώου 93329 από το έτος 2010.

Κάτοχος άδειας

ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α' Τάξης με αριθμό 100498.

Δίκτυο Συνεργατών

Το Λογιστικό γραφείο ”Μαρία Μ.Βαρδαλά” παρέχει δυνατότητα άμεσης συνεργασίας με το Δικηγορικό γραφείο “Μιχαήλ Ν. Βαρδαλά & Αργυρώ Μ. Βαρδαλά” για οποιασδήποτε μορφής νομική κάλυψη τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Μέσα από τη πολυετή εμπειρία, τη διαρκή ενημέρωση της νομοθεσίας, της νομολογίας και των σύνθετων οικονομικών εργαλείων , το γραφείο καλύπτει τους πελάτες του τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Βασικό μέλημα τους είναι το συμφέρον των ιδιωτών και η επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων για κάθε μία επιχείρηση ξεχωριστά.

Νομικές συμβουλές:

Μιχαήλ
Ν.Βαρδαλάς

αργυρώ
μ.Βαρδαλά