Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Στο αβέβαιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον δίνουμε αξιόπιστες λύσεις για την διατήρηση της προσωπικής σας περιουσίας, κινητής και ακίνητης.

01

Φορολογικές Δηλώσεις

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1 & Ε2
 • Υποβολή τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών
 • Προυπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου
 • Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου και Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 • Σύνταξη Δηλώσεων πόθεν έσχες
 • Διεκπεραίωση Υπηρεσιών για κατοίκους εξωτερικού-μεταφορά σε Δ.Ο.Υ. Εξωτερικού
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις-Εκχώρηση μισθωμάτων
 • Υποβολή κάθε είδους αίτησης (Α21 ή πετρελαίου-θέρμανσης ή επιδόματος βενζίνης ή ρύθμιση οφειλών).
 • Υπολογισμός τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή από πρόσθετους φόρους

02

Εργατικά θέματα

 • Συμβουλές σε περιπτώσεις απολύσεων και υπολογισμός των νόμιμων αποζημιώσεων.
 • Συμβουλές πάνω σε εργασιακά σας θέματα, όπως η αλλαγή του ωραρίου, τα ρεπό, οι υπερωρίες, η άδεια λοχείας και τοκετού κ.τ.λ

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Το γραφείο μας, διαθέτοντας γνώση του εταιρικού περιβάλλοντος, μπορεί να βρει υπεύθυνες και αποτελεσματικές λύσεις, σε όλα τα εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, που αφορούν την κάθε εταιρεία, επιτυγχάνοντας απόλυτη ασφάλεια, τηρώντας συγχρόνως ηλεκτρονικό και χειρόγραφο αρχείο.

01

Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη επιτηδεύματος, με σκοπό τη γρήγορη και σωστή ίδρυση της επιχείρησης.

02

Τήρηση Βιβλίων - Εποπτεία και Οργάνωση Λογιστηρίων

 • Λογιστική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος βιβλίων Β΄ και Γ΄κατηγορίας
 • Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων – myDATA
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, προβλέψεις

03

Μισθοδοσία

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Προσλήψεις, Αποχωρήσεις, Απολύσεις
 • Μετατροπές συμβάσεων